Tag: toplumsal cinsiyet


Gece Yarısı Bir Kadın Bar-Bağırıyor


Film Analizi Hakan Güner Fikrisinema’da Yazar   Vlad Tepeş, II. Vladisav’ı öldürüp Eflak’ın yeni voyvodası olduğunda tarihler İsa’nın doğumundan sonra bin dört yüz elli altıyı gösteriyordu. Düşmanlarını kazığa oturtup kanlarını ice tea gibi içtiği rivayet edilir. Bundan dolayı hakkında vampir olduğu efsanesi yayılınca İrlandalı yazar...

Militarizmde Kadın ve Erkek Rollerine Bir Bakış


Hüseyin Kurt Psikolog   Militarizm, Fransızcadan gelen, siyasi çağrışımlı bir kelimedir. Kelimenin tam Türkçe karşılığı orduculuk ya da asker merkezcilik olarak kullanılmaktadır. Militarizm, silahlı kuvvetlerin gücünün bir ülkedeki sivil ve siyasi yaşam üzerinde önemli bir rol oynaması gerektiğini savunan düşünce yapısıdır. Toplumun algısındaki cinsiyet rollerinin...

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Masallara Yansıması: “Ve Sonsuza Kadar Mutlu Yaşadılar”


İrem Şahin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Böl. Öğrencisi   Masallar, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde çocukluk döneminin vazgeçilmezidir. Genellikle olağandışı olaylar, süper güçleri olan insanlar, konuşabilen hayvanlar ve daha nicesini barındıran masallar, nesilden nesile anlatılarak aktarılmıştır. Nereden geldiklerini ve dönemler içinde nasıl bir değişime...

Kurgulanmış İkili Zıtlıklarda Kadının Konumu: Vesikalı Yarim ve Tereddüt


Yağmur Çağla Karakaş Kadın Çalışmaları Prog. Yüksek Lisans Öğr.   Vesikalı Yarim (1968) ve Tereddüt (2016) filmleri kadın / erkek, kent / taşra gibi birbirini etkileyen ikilikler üzerinden beden, bakış ve cinsiyet eşitsizliği kavramlarını irdelemeye olanak tanımaktadır. Filmler, ikili zıtlıkların hiyerarşik olarak kurgulanmasının ve kendilerinden...

Dinlerde Kadınlara Atfedilen Anlam: Toplumsal Cinsiyet Açısından İnceleme


Nazlıcan Ergün Psikoloji Böl. Öğr.   Birey, genellikle kadın veya erkek cinsiyetlerinden biri ile dünyaya gelir. Cinsiyet, kadın veya erkek olmanın biyolojik kısmını ifade eder ve biyolojik cinsiyete dayalı olarak belirlenen aslında demografik bilgidir. Tarihsel-toplumsal değişimler ve buna karşılık toplumun yaşadığı birtakım olaylar kadın ve...

Toplumsal Cinsiyet Her Zaman İkili mi Olmuştur?


Çeviri   Karen L. Blair Dr. Öğr. Üyesi Çeviren: Ecem Selen Psikoloji Böl. Öğr.   Toplumsal cinsiyet tarihsel olarak aslında daha akıcı bir tavırda incelenmiştir. Erkeklerin basmakalıp erkeksi davranışlara ve ilgilere ne kadar uyduğu ve kadınların basmakalıp kadınsı davranışlara ve ilgilere ne kadar uyduğu toplumsal...

Oyuncaklar ve Toplumsal Cinsiyet: Cici Pembe ve Yaramaz Mavi


Çeviri   Çeviren: Mert Ceyhan  Psikolog   Çocukların toplumsal cinsiyete uygun renkleri algılaması kolayca manipüle edilebilir. Hong Kong Üniversitesi’nden iki araştırmacı, oyuncak üreticilerinin ve ailelerin toplumsal cinsiyete göre etiketlenmiş oyuncaklardan kaçınmalarını, renk ayrımlarını kaldırmalarını ve üreticilerin hem erkek hem de kız çocukları için geniş renk...

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Kırsal Alanda Kadının Yeri


  İlkay Kutlar Dr. Öğr. Üyesi   Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre 2012 yılında toplam nüfusun %77,3’ü kentlerde, %22,7’si ise kırsal alanda yaşamaktaydı. Ancak 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile 1.977 olan belde sayısı 394’e, 34.434 olan köy sayısı 18.214’e düşürülerek bazı köyler mahalle konumuna getirilmiştir....

Hyde’ın Toplumsal Cinsiyet Benzerlikleri Hipotezi Üzerine


  Nursel Avcı Psikolog   BU metinde öncelikle Hyde’ın toplumsal cinsiyet benzerlikleri hipotezine ilişkin yaptığı meta-analiz çalışmasını genel hatlarıyla özetleyip, sonrasında makaleyi okuma sürecimde zihnimi kurcalayan bazı düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Hyde (2005) makalesinde toplumsal cinsiyet farklılıklarının kitle iletişim araçları ve halk tarafından ilgi çeken bir...

Büyükanne


Öykü/Analiz   Gülbahar Arıcı Psikolog   Her zamanki yatağında oturmuş dışarıyı seyrederken bu yıl geçmekte olan kışın diğerlerine hiç benzemediğini fark eden büyükanne, sessizce geçmişine dalmaya başladı. En çok yaptığı şeydi bu. Yıllardır yalnızca çok özel olaylarda odasından çıkarılan, fenalaştığında hastaneye götürülen büyükannenin tüm hayatı...