Tag: toplumsal cinsiyet rolleri


Reklam Filmlerindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Molped Reklamı Örneği


  Helin Parlak Psikoloji Böl. Öğr.   Cinsiyet, eril ve dişi arasında biyolojik olarak ortaya çıkan farklılıkları içermektedir. Toplumsal cinsiyet ise ortaya çıkan farklılıklara göre kadın ve erkeğe düşen rollerin oluşturduğu bir bütündür. Bu kurguya göre cinsiyet farkından ortaya çıkan ayrımlar, cinsiyetler arası iş bölümü...

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretiminde Ailenin Etkisi


  Beyaz Mete Psikolog   Her birey doğum anından itibaren bir biyolojik cinsiyete sahip olmakla birlikte bir de kendisine yaşadığı toplum tarafından biçilen rollerin içine doğduğu bir toplumsal cinsiyete sahiptir. Sosyolog Celaleddin Vatandaş’a göre biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet, geleneksel olarak birbirleriyle o derecede ilişkilidir...