Tag: toplumsal cinsiyet eşitliği


Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bir Bakış


  Sema Sancak Öğretim Görevlisi   Toplumsal cinsiyet, toplumun cinsiyete ilişkin bize yüklediği roller ve sorumluluklardır. Hem aile hem de toplum içinde kadın ve erkek rollerinin kodlarını içselleştirerek büyümekteyiz. Bu roller yüzlerce yıl öncesinden yaşanarak öğrenilmiş pratiklerden oluşmaktadır. Çocuklarımız ailede ve çevrelerinde gördükleri davranış şekillerini...