Tag: toplumsal cinsiyet eşitliği


Kampüslerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Harekete Geçmek


A. Aslı Şimşek Dr. Öğr. Üyesi   Ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusunda temel meselenin kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunları olduğu görülmektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece şekli bir eşitlik anlayışına indirgendiği ve maddi eşitliğin geri plana atıldığı gözlemlenmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yokluğundan kaynaklanan sorunlar...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bir Bakış


  Sema Sancak Öğretim Görevlisi   Toplumsal cinsiyet, toplumun cinsiyete ilişkin bize yüklediği roller ve sorumluluklardır. Hem aile hem de toplum içinde kadın ve erkek rollerinin kodlarını içselleştirerek büyümekteyiz. Bu roller yüzlerce yıl öncesinden yaşanarak öğrenilmiş pratiklerden oluşmaktadır. Çocuklarımız ailede ve çevrelerinde gördükleri davranış şekillerini...