Tag: Sojourner Truth


Sojourner Truth’un Mirası: Ben Kadın Değil Miyim?


Büşra Alparslan Araş. Gör.   Bu kısa metni yazmadan önce, aslında Siyah feminist harekete önemli katkılar sunan Sojourner Truth’un “Ben Kadın Değil Miyim?” başlıklı konuşmasını -bugüne kadar hâlâ çevirilmemiş olmasına şaşırarak- çevirmeye niyetlenmiştim. Bu konuşmanın bir kısmını (Siyah feminizm ve kesişimsel feminizm için önem taşıyan...