Tag: siyasal katılım


Siyasal Katılım ve Oy Verme Davranışı: “Ben Bilmem, Beyim Bilir!”


  Hakan Çakmak Arş. Gör.   Kadının toplumsal yapı içerisindeki ikincil konumu, çağlar boyunca farklı kurumsal ve ideolojik yapılar aracılığıyla süregelmiştir. Bu çerçevede siyasal katılım ve oy verme davranışı ekseninde yapılacak sosyal-psikolojik bir inceleme, bu olguya dair farklı yönleri açığa çıkartmak açısından faydalı olacaktır. Siyasal...