Tag: kadınlar


Büyükanne


Öykü/Analiz   Gülbahar Arıcı Psikolog   Her zamanki yatağında oturmuş dışarıyı seyrederken bu yıl geçmekte olan kışın diğerlerine hiç benzemediğini fark eden büyükanne, sessizce geçmişine dalmaya başladı. En çok yaptığı şeydi bu. Yıllardır yalnızca çok özel olaylarda odasından çıkarılan, fenalaştığında hastaneye götürülen büyükannenin tüm hayatı...

Kadınlar İçin Daha Güvenli Bir Hayat Dilimizden Başlar


  Gülgün Yazıcı Prof. Dr.   Hepinizin bildiği ve yakından izlediği gibi son zamanlarda kadın konusu hep olumsuz hadiselerle gündeme geliyor. Çok yakında yapılan bir araştırmaya göre her iki kişiden biri kadınların yaşadığı en büyük sorunu şiddet olarak tanımlıyor. Gerçekten de kadın emeğinin sömürüldüğü; ne...

Siyasal Katılım ve Oy Verme Davranışı: “Ben Bilmem, Beyim Bilir!”


  Hakan Çakmak Arş. Gör.   Kadının toplumsal yapı içerisindeki ikincil konumu, çağlar boyunca farklı kurumsal ve ideolojik yapılar aracılığıyla süregelmiştir. Bu çerçevede siyasal katılım ve oy verme davranışı ekseninde yapılacak sosyal-psikolojik bir inceleme, bu olguya dair farklı yönleri açığa çıkartmak açısından faydalı olacaktır. Siyasal...