Tag: Irigaray


Irigaray ve Felsefe Tarihinde Unut[tur]ulan Kadın


Remziye Yeşilyaprak Psikolog Luce Irigaray 1932 Belçika doğumlu feminist, psikanalist ve kültür kuramcısıdır. Fransız Feminist Felsefesinin dört önemli isminden birisidir. Irigaray’a ait metinler incelendiğinde Irigaray’ın açık biçimde psikanalist ve dil kuramcısı Lacan’dan etkilendiği gözlemlenmektedir. Metinlerinde kadına özgü olana değinmesi bakımından pek çok filozof tarafından özcü...