Tag: eleştirel bakış


Aileye Eleştirel Bir Bakış


Melih Varol Psikoloji Böl. Öğr.   Aile kavramı evrensel bir kavramdır, hemen her zaman ve hemen her toplumda görülmektedir. Ailenin antropolojik tanımı “aile, kan, evlilik bağı ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelmiş en az iki insanın oluşturduğu bir birimdir.” Her grup ve toplum...