Tag: aile


Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretiminde Ailenin Etkisi


  Beyaz Mete Psikolog   Her birey doğum anından itibaren bir biyolojik cinsiyete sahip olmakla birlikte bir de kendisine yaşadığı toplum tarafından biçilen rollerin içine doğduğu bir toplumsal cinsiyete sahiptir. Sosyolog Celaleddin Vatandaş’a göre biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet, geleneksel olarak birbirleriyle o derecede ilişkilidir...