Tag: aile


Aileye Eleştirel Bir Bakış


Melih Varol Psikoloji Böl. Öğr.   Aile kavramı evrensel bir kavramdır, hemen her zaman ve hemen her toplumda görülmektedir. Ailenin antropolojik tanımı “aile, kan, evlilik bağı ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelmiş en az iki insanın oluşturduğu bir birimdir.” Her grup ve toplum...

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretiminde Ailenin Etkisi


  Beyaz Mete Psikolog   Her birey doğum anından itibaren bir biyolojik cinsiyete sahip olmakla birlikte bir de kendisine yaşadığı toplum tarafından biçilen rollerin içine doğduğu bir toplumsal cinsiyete sahiptir. Sosyolog Celaleddin Vatandaş’a göre biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet, geleneksel olarak birbirleriyle o derecede ilişkilidir...