Sayı 01


Sayı 01-İçindekiler


Mor Psikoloji Dergisi’nin 01. sayısını PDF olarak okumak veya indirmek için burayı seçiniz.  Yazıları ayrı ayrı okumak için aşağıdaki yazı isimlerine tıklayabilirsiniz. Psikolojide Erkeklik Çalışmalarının Kısa Tarihi Hilal Peker-Dural Kavramlar İçinde Kavramsallaşmamak Mümkün mü? “Queer Teori” Gonca Nebioğlu Siyasal Katılım ve Oy Verme Davranışı: “Ben...

Siyasal Katılım ve Oy Verme Davranışı: “Ben Bilmem, Beyim Bilir!”


  Hakan Çakmak Arş. Gör.   Kadının toplumsal yapı içerisindeki ikincil konumu, çağlar boyunca farklı kurumsal ve ideolojik yapılar aracılığıyla süregelmiştir. Bu çerçevede siyasal katılım ve oy verme davranışı ekseninde yapılacak sosyal-psikolojik bir inceleme, bu olguya dair farklı yönleri açığa çıkartmak açısından faydalı olacaktır. Siyasal...

Psikolojide Erkeklik Çalışmalarının Kısa Tarihi


  Hilal Peker-Dural Arş. Gör   Antik Yunan’dan beri erkeklik açık, kesin ve bilinebilir olanla; kadınlık ise bilinemeyen ve muğlak olanla ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Erkeklik ve kadınlık ideallerinde, erkeklik bir norm olarak belirlenmiş, kadınlık ise erkeğe ait olan bu norma göre tanımlanmıştır. Bu tanımlama biçimi,...