Sayı 01


Hebhinark


  Çiçekli Fistandan Yorgan 16 yaşlarında evlenmişti. Kendisini nelerin beklediğinden ve evliliğin sorumluluğundan bihaber alınan kumaşların desenlerine kaptırmıştı küçük kalbini. Her bayram kendisine sadece bir kumaş alınırken bu kez bir sürü kumaşı vardı! Acaba hangi kumaşını köydeki hangi kadına diktirse? Hangisinin işlemesi nasıl olsa? Hiç...

Büyükanne


Öykü/Analiz   Gülbahar Arıcı Psikolog   Her zamanki yatağında oturmuş dışarıyı seyrederken bu yıl geçmekte olan kışın diğerlerine hiç benzemediğini fark eden büyükanne, sessizce geçmişine dalmaya başladı. En çok yaptığı şeydi bu. Yıllardır yalnızca çok özel olaylarda odasından çıkarılan, fenalaştığında hastaneye götürülen büyükannenin tüm hayatı...

Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin ile Toplumsal Cinsiyet Üzerine


Röportaj   Röportajı Hazırlayan Nursel Avcı   Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin, Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi sorumlusu olarak çalışan ve bizi de bu türden çalışmalar yapmamız için yüreklendiren bir akademisyen. Bu ilk sayımızda kendisine toplumsal cinsiyet meselesine ilişkin sorular sorduk....

Cinsiyetle İlgili Bilmiyor Olabileceğiniz ve Bilmeniz Gereken 60 Terim


Çeviri [1]   Bella DePaulo Sosyal psikolog, Prof. Dr. Çevirenler: Emine Bayraktar & Kübra Çok   Cinsellik, ilişkiler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri, aslında öyle olmasalar da şu an olduklarından çok daha basit görülmüşlerdir. Şimdilerde LGBT ile sınırlandırılmış harfler listesi sürekli büyümekte. Tüm cinsel yönelimlere...

Cinsiyetçi Birini Ayırt Edebilir Misiniz?


Çeviri   Douglas LaBier İş Psikoloğu, Psikanalitik Psikoterapist Çeviren: Gökçe Ayyıldız   Pekâlâ ortaya çıkan sonuç şudur: Yeni çalışma bulguları düşmanca-zarar verici ya da sevecen-koruyan bir modelde cinsiyetçi olan bir erkeğin sosyal etkileşim boyunca kadınlara nasıl gülümsediğini ve kadınlarla nasıl konuştuğunu belirleyebileceğinizi göstermektedir. Northeastern Üniversitesi’nde...

Kadınlar İçin Daha Güvenli Bir Hayat Dilimizden Başlar


  Gülgün Yazıcı Prof. Dr.   Hepinizin bildiği ve yakından izlediği gibi son zamanlarda kadın konusu hep olumsuz hadiselerle gündeme geliyor. Çok yakında yapılan bir araştırmaya göre her iki kişiden biri kadınların yaşadığı en büyük sorunu şiddet olarak tanımlıyor. Gerçekten de kadın emeğinin sömürüldüğü; ne...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Bir Bakış


  Sema Sancak Öğretim Görevlisi   Toplumsal cinsiyet, toplumun cinsiyete ilişkin bize yüklediği roller ve sorumluluklardır. Hem aile hem de toplum içinde kadın ve erkek rollerinin kodlarını içselleştirerek büyümekteyiz. Bu roller yüzlerce yıl öncesinden yaşanarak öğrenilmiş pratiklerden oluşmaktadır. Çocuklarımız ailede ve çevrelerinde gördükleri davranış şekillerini...

Feminizmin Tarihsel Panoraması ve Feministlere İlişkin Yaygın Stereotipler


  Nursel Avcı Psikolog   Van’da çalışan bir avuç psikolog olarak naçizane çabalarımızı ve fikirlerimizi biraz daha somutlaştırmak adına bir dergi çıkarma kararı aldığımızda; o anki tatlı heyecandan, derginin ilk sayısında ne yazacağımı hiç düşünmeden bir yazı hazırlayabileceğimi söyleyiverdim. Belki de işlerin toparlanmasına daha çok...

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretiminde Ailenin Etkisi


  Beyaz Mete Psikolog   Her birey doğum anından itibaren bir biyolojik cinsiyete sahip olmakla birlikte bir de kendisine yaşadığı toplum tarafından biçilen rollerin içine doğduğu bir toplumsal cinsiyete sahiptir. Sosyolog Celaleddin Vatandaş’a göre biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet, geleneksel olarak birbirleriyle o derecede ilişkilidir...

Kavramlar İçinde Kavramsallaşmamak Mümkün Mü? “Queer Teori”


  Gonca Nebioğlu Arş. Gör.   Tarihsel olarak bakıldığında cinsiyet kavramı, psikoloji alanında uzunca bir süre demografik bir değişken ya da psikolojik bir özellik olarak görülmüş, kadın-erkek seçenekleri dışında değerlendirilmemiştir. Bu anlamda cinsiyet kavramı daha biyolojik kökenli  bir olgu olarak ele alınmış ve yapılan çalışmalar...